منبع پر درآمد به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه racket
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک منبع پر درآمد

پیشنهاد و بهبود معانی