من گرایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فلسفه
  • solipsism
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک من گرایی

پیشنهاد و بهبود معانی