مهماندار مهمانسرا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • قدیمی hosteler
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مهماندار مهمانسرا

پیشنهاد و بهبود معانی