موتور خودمهار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مکانیک servomotor
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موتور خودمهار

پیشنهاد و بهبود معانی