موتور درونسوز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مکانیک internal-combustion engine
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موتور درونسوز

پیشنهاد و بهبود معانی