میخ کشانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • نساجی
  • tenterhook
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میخ کشانه

پیشنهاد و بهبود معانی