مینو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بهشت
 • فونتیک فارسی

  minoo
 • اسم
  ادبی paradise, heaven
  • - وقتی سرانجام به شغل رویایی‌اش دست یافت، احساس می‌کرد در مینو است.

  • - She felt like she was in heaven when she finally got her dream job.
  • - طبق بسیاری از ادیان، مینو محل صلح و شادی ابدی است.

  • - According to many religions, heaven is a place of eternal peace and happiness.
  • - گل موردعلاقه‌ی مینو رز است.

  • - Minoo's favorite flower is the rose.
 • نام زن
 • فونتیک فارسی

  minoo
 • اسم خاص
  (feminine proper noun) Minoo
  • - مینو و شوهر جدیدش

  • - Minoo and her brand-new husband
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مینو

لغات نزدیک مینو

پیشنهاد و بهبود معانی