پاییز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خزان، برگریزان، مهرگان
 • فونتیک فارسی

  paayiz
 • اسم
  تقویم fall, autumn
  • - این پاییز به سفر خواهم رفت.

  • - This autumn, I will go on a trip.
  • - مدرسه‌ها در اول پاییز آغاز می‌شود.

  • - Schools start at the beginning of the fall.
  • - پاییز فصل بارندگی است.

  • - The rains come in autumn.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پاییز

لغات نزدیک پاییز

پیشنهاد و بهبود معانی