پرادا و اصول به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه campy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرادا و اصول

پیشنهاد و بهبود معانی