پرادا و اطفار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه camp
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرادا و اطفار

پیشنهاد و بهبود معانی