پزآوه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • آجرپزی و غیره
  • kiln
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پزآوه

پیشنهاد و بهبود معانی