پسدمه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هوانوردی
  • contrail
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پسدمه

پیشنهاد و بهبود معانی