پلشتی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • dirt, infection, pollution
  • پزشکی sepsis
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پلشتی

پیشنهاد و بهبود معانی