پلکیدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pel[e]kidan
  • to scratch along, to hang around
  • عامیانه lollygag
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پلکیدن

پیشنهاد و بهبود معانی