پنجه رکاب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دوچرخه و ماشین خیاطی و غیره
  • pedal
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پنجه رکاب

پیشنهاد و بهبود معانی