پنجه پهن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کفش
  • square-toed
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پنجه پهن

پیشنهاد و بهبود معانی