پهناور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • گسترده، وسیع
 • فونتیک فارسی

  pahnaavar
 • صفت
  extensive, wide vast, extended, large, ample, broad, immense, wide
  • - گستره‌ی پهناور دریا

  • - the broad expanse of the sea
  • - ناحیه‌ی پهناور کشاورزی

  • - a wide agricultural area
  • - در تمام این دنیای پهناور

  • - in the whole wide world
  • - شبکه‌ی پهناور بزرگراه‌ها در ایالات متحده مسافرت را آسان می‌کند.

  • - The vast network of highways in the United States makes traveling easy.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پهناور

لغات نزدیک پهناور

پیشنهاد و بهبود معانی