پهن شدگی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • splay
  • apron
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پهن شدگی

پیشنهاد و بهبود معانی