پهن دشت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • جغرافی
  • tableland
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پهن دشت

پیشنهاد و بهبود معانی