پهن چوب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • سقف یا در و غیره
  • panel
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پهن چوب

پیشنهاد و بهبود معانی