پوشاندن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pooshaandan
  • to cause to wear, to clothe, to cover, to conceal
  • پوشاک costume, dress
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پوشاندن

لغات نزدیک پوشاندن

پیشنهاد و بهبود معانی