پوشالی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pooshaali
  • made of straw or dunnage, [fig.] fragile, flimsy
  • ساختمان یا طرح و غیره
  • house of cards
  • عامیانه tin-pot
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوشالی

پیشنهاد و بهبود معانی