پیاده سازی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • اجرا، به‌کارگیری
 • فونتیک فارسی

  piyaadesaazi
 • اسم
  implementation
  • - پیاده‌سازی سیاست‌های جدید بهره‌وری شرکت را بسیار افزایش داده است.

  • - The implementation of new policies has greatly improved the company's productivity.
  • - موفقیت کمپین بازاریابی شرکت حاصل پیاده‌سازی کارامد استراتژی‌های شبکه‌های اجتماعی بود.

  • - The success of the company's marketing campaign was due to the efficient implementation of social media strategies.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی