پیامک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • اس‌ام‌اس، سرویس پیام کوتاه
 • فونتیک فارسی

  payaamak
 • اسم
  SMS, short message service
  • - به‌سرعت به پیامک همکارم پاسخ دادم.

  • - I quickly replied to the SMS from my colleague.
  • - یادت نرود که هرموقع به فرودگاه رسیدی، به من پیامک بدهی.

  • - Don't forget to send me an SMS when you arrive at the airport.
  • - ارتباط از طریق پیامک را به تلفن کردن ترجیح می‌دهم.

  • - I prefer to communicate via SMS rather than calling.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیامک

پیشنهاد و بهبود معانی