پیروزی آسان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • walk-in, walkaway, walkover
  • عامیانه laugher
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیروزی آسان

پیشنهاد و بهبود معانی