پیشتابی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فیلم و غیره
  • projection
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیشتابی

پیشنهاد و بهبود معانی