پیشتاز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pishtaaz
  • avant-garde, pacemaker, pathfinder, pioneer, progressive, vanguard
  • مجازی herald
  • front-runner
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیشتاز

لغات نزدیک پیشتاز

پیشنهاد و بهبود معانی