پیشرفته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مترقی
 • فونتیک فارسی

  pishrafte
 • صفت
  advanced, sophisticated, developed, progressive
  • - ماشین‌آلات بسیار پیشرفته

  • - very sophisticated machinery
  • - کوسه‌ها حس بویایی بسیار پیشرفته‌ای دارند.

  • - Sharks have a highly developed sense of smell.
 • جلوآمده
 • فونتیک فارسی

  pishrafte
 • صفت
  protruding, jutting (out), butting (out)
  • - شاخه‌ی پیشرفته‌ی درخت راه ما را سد کرده بود.

  • - The protruding branch of the tree blocked our path.
  • - او در اثر حاملگی شکم پیشرفته‌ای داشت.

  • - She had a protruding belly due to her pregnancy.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیشرفته

پیشنهاد و بهبود معانی