پیغمبر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    peyghaambar
  • prophet
  • یونان و روم باستان - زن
  • sibyl
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیغمبر

لغات نزدیک پیغمبر

پیشنهاد و بهبود معانی