پیچ گسترشی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • معماری و مکانیک
  • expansion bolt
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیچ گسترشی

پیشنهاد و بهبود معانی