چخماق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chakhmaagh
  • steet for striking a light, hammer or cock of a gun
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چخماق

لغات نزدیک چخماق

پیشنهاد و بهبود معانی