چرا کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to graze, to pasture
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرا کردن

پیشنهاد و بهبود معانی