چراغ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • لامپ، وسیله‌ی تولید روشنایی
 • فونتیک فارسی

  cheraagh
 • اسم
  lamp, light, lampad, lantern
  • - ردیف چراغ

  • - a bank of lights
  • - چراغ اتاق خواب هنوز می‌سوخت (روشن بود).

  • - The bedroom light was still burning.
 • اجاق نفتی
 • فونتیک فارسی

  cheraagh
 • اسم
  kerosene cooker, kerosene burner
  • - دیگ را روی چراغ بگذار.

  • - Put the pot on the burner.
  • - مخزن چراغ نفتی

  • - the reservoir of a kerosene lamp
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چراغ

لغات نزدیک چراغ

پیشنهاد و بهبود معانی