چشم بسته عمل کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • blindfold
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چشم بسته عمل کردن

پیشنهاد و بهبود معانی