چشم دوختن به به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • cock, peer
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چشم دوختن به

پیشنهاد و بهبود معانی