چشم زخم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • صدمه یا آسیبی که از چشم زدن دیگران می‌رسد
 • فونتیک فارسی

  cheshm zakhm
 • اسم
  injury or damage caused by an evil eye, hurt, harm, whammy
  • - بچه‌ها فکر کردند پیرزن به آن‌ها چشم زخم می‌زند.

  • - The children thought the old lady was giving them the whammy.
  • - شما به چشم زخم اعتقاد دارید؟

  • - Do you believe in injury caused by an evil eye?
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشم زخم

لغات نزدیک چشم زخم

پیشنهاد و بهبود معانی