چفت در به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • bolt
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چفت در

پیشنهاد و بهبود معانی