چفت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chaft
  • catch, clasp, fastener, latch, snap
  • مکانیک clamp
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چفت

لغات نزدیک چفت

پیشنهاد و بهبود معانی