چمچه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chamche
  • ladle, scoop
  • گیاه‌شناسی spathe
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چمچه

پیشنهاد و بهبود معانی