چندتا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • number, several, few, some
  • عامیانه couple
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چندتا

پیشنهاد و بهبود معانی