چندپاری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • segmentation
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چندپاری

پیشنهاد و بهبود معانی