چندین دفعه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • many times
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چندین دفعه

پیشنهاد و بهبود معانی