چندین سویه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • many-sided, multifarious
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چندین سویه

پیشنهاد و بهبود معانی