چهارچرخه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    cha(aa)haarcharkhe
  • dray, four-wheel
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهارچرخه

پیشنهاد و بهبود معانی