چهارچوب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    cha(aa)haarchoob
  • frame
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چهارچوب

لغات نزدیک چهارچوب

پیشنهاد و بهبود معانی