چهچهه زدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • roll, trill
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چهچهه زدن

لغات نزدیک چهچهه زدن

پیشنهاد و بهبود معانی