چهر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chehr
  • face, cheek, countenance
  • نجوم phases
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چهر

لغات نزدیک چهر

پیشنهاد و بهبود معانی