چپاندن به کسی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه shaft
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چپاندن به کسی

پیشنهاد و بهبود معانی