چپق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chopogh
  • pipe with a long stem
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چپق

پیشنهاد و بهبود معانی