چپ گرای به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه pinko
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چپ گرای

پیشنهاد و بهبود معانی